+31(0)6 - 15 375 940
Helena Sustainable Innovations
Advies & realisatie energietransitie. Adviesgesprek? Maak een afspraak!
+31(0)6 - 15 375 940 Adviesgesprek? Menu

Proef huizenblok - Grootschalige aanpak

Van het gas los – Fase 2

7 miljoen woningen in 2030 van het gas los naar all-electric

Het Cabinet heeft op 29 maart 2018 besloten dat vanaf 2030 de Groningse gaskraan definitief dicht gaat. Natuurlijk is het mogelijk om gas uit het buitenland te importeren. Veel beter is, ook voor het klimaat, om in 2030 helemaal alle 7 miljoen woningen van het gas los naar all-electric te brengen.

Slim concept

Dat is met een slim concept en een grootschalige uitrol van het Helena-all electric concept mogelijk. Waarom zou je de energie van ver halen, als je de energie op je dak kan opwekken, voor je voordeur kan opslaan en op elk gewenst moment die energie kan omzetten voor eigen gebruik.

Dit zijn de drie belangrijkste elementen van het Helena all-electric concept. Daarbij wordt warmtekoudeopslag als nutsvoorziening aangeboden, waarbij de woning vanaf de straat wordt aangesloten op een bodemlus in de bodem, direct naast het trottoir.  Dit is de essentie van het Helena all-electric totaal concept. Daarmee kunnen de 7 miljoen woningen met een grootschalige aanpak in relatief korte tijd in 2030 betaalbaar van het gas los naar all-electric bijna nul op meter (NOM) worden gebracht.

Proof of concept

Met de Pilot Briellestraat fase 1 “proof of concept” is afgelopen winter al succesvol aangetoond dat het Helena all-electric concept werkt. Zie ook het tussentijds evaluatierapport van Pilot Briellestraat fase 1.

In deze pilot Briellestraat fase 2 worden de succesfactoren, kansen en risico’s voor een grootschalige gestructureerde uitrol van het Helena all-electric concept, zoals een beproefd technisch concept, warmtekoudeopslag als nutsvoorziening, sterke overheid, draagvlak, commitment en samenwerking, van alle betrokken partijen, gestructureerde aanpak, goede marktwerking, voldoende marktcapaciteit, financieel aantrekkelijk, minimale overlast en last but not least bewoners/eigenaren volledig ontzorgd.

Helena all-electric concept

Starterswoning all-electric bijna nul op de meter (NOM)

In het kort komt het technisch concept erop neer dat warmte op het dak wordt opgewekt, bij lage temperatuur (ca. 10 °C) in de bodem wordt opgeslagen en vervolgens door een warmtepomp eruit wordt gehaald en omgezet in bruikbare warmte met hogere temperatuur ( 35 – 50 °C) voor verwarming en warm tap water.

Wat het Helena all-electric concept onderscheidt van soortgelijke oplossingen is dat dit concept uitgaat van een nutsaansluiting op een bodemlus onder/vanaf de straat, die in de plaats komt van de gasaansluiting.