+31(0)6 - 15 375 940
Helena Sustainable Innovations
Advies & realisatie energietransitie
+31(0)6 - 15 375 940 Menu

Partners

Wij werken intensief samen met PicoEnergy GmbH uit Oostenrijk (ontwikkelaar en producent van compacte warmtepompen, DualSun (ontwikkelaar en producent van PVT panelen), Geo-Energie B.V. (ontwerp en installatie van bodemenergiesystemen), FuturePower4All B.V. (ICT ontwikkelaar en leverancier van dashboard en webservice portaal voor energiemonitoring), ODV –Zonnepanelen B.V. (ontwerp installatie van zonnepanelen en elektrische installatie), Collective Minds Group (draagvlakontwikkeling voor energietransitie). Verder zijn wij in gesprek met Firan (netwerkbeheerder open warmtenet) en PRE Power Developers om een samenwerking aan te gaan.

Geo-energie

Website: https://www.geo-energie.nl/

Onderneming gespecialiseerd in warmtepompsystemen in combinatie met bodemenergiesystemen voor nieuwbouw en de bestaande gebouwde omgeving. Initiatiefnemer en ontwikkelaar van een nieuwe sonische boormethode.

Inbreng in de samenwerking is kennis en ervaring op het gebied van ontwerp, productie, installatie en exploitatie van compacte warmtepompen en bodemenergiesystemen voor zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen.

PicoEnergy

Website: https://www.picoenergy.at/

Ontwikkelaar, producent en leverancier van compacte warmtepompsystemen, waarbij de geavanceerde regeling gekoppeld kan worden aan een powermanagementsysteem

Inbreng in de samenwerking is kennis en ervaring op het gebied van ontwerp- en productiemogelijkheden voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie compacte bodemwarmtepompen, die geschikt zijn om in de gebouwde omgeving één op één de bestaande cv-ketel te vervangen, individueel en collectief.

FuturePower4All

Website: http://www.fp4all.nl

Ontwikkelaar van dashboard en webservice portaal voor o.a. eindgebruikers, woningcorporaties, netbeheerders en installatiebedrijven. FP4All is gespecialiseerd in datalogging, visualisering van data en monitoring van data voor huizenblokken van woningcorporaties.

Inbreng in de samenwerking is kennis en ervaring op het gebied van de ontwikkeling van dashboards en dashboard/powermanagement interfaces voor toepassing op individuele woningen/gebouwen, huizenblokken en woonwijken.

ODV–zonnepanelen

Website: https://www.odv-zonnepanelen.nl/

REI en IBER gecertificeerd ontwerp en installatiebedrijf van zonnepanelen en bevoegd om te werken aan de elektrotechnische installaties, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de groepenkast. 

Inbreng in de samenwerking is kennis en ervaring van zonne-energiesystemen en de daarbij behorende elektrotechnische installatie in de bestaande gebouwde omgeving.

DualSun

Website: https://dualsun.com/en/company/

DualSun is een ontwikkelaar, producent en leverancier van geavanceerde volledig geïntegreerde PVT zonnepanelen, die zowel elektriciteit (PV) als warmte (T) kunnen opwekken.

Inbreng in de samenwerking is kennis en ervaring van PVT zonnepanelen en hydraulische aansluitingen, die geschikt zijn voor grootschalige toepassing voor zonneweides en de gebouwde omgeving.

Collective Minds Group

Website: https://www.collectivemindsagency.com/

Creatief marketingbureau gespecialiseerd in het creëren van positief draagvlak van grote veranderingen, zoals bijvoorbeeld de energietransitie.

Inbreng in de samenwerking is de kennis en ervaring op het gebied van de ontwikkeling van een open innovatiemodellen om een brede en versnelde uitrol van innovaties mogelijk te maken.

Firan

Website: https://www.firan.nl/

Firan ontwerpt, realiseert, financiert en beheert open en onafhankelijke energie-infrastructuren. Dat doet Firan voor gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars die op zoek zijn naar slimme warmte- en energie-oplossingen.

Inbreng in de samenwerking is kennis en ervaring in het ontwerp en de realisatie van een open lage temperatuur warmtenet.

PRE Power Developers

Website: http://www.pr-electronics.nl/

PRE ontwikkelt innovatieve vermogenselektronica waarbij een optimale oplossing centraal staat.

Inbreng in de samenwerking is kennis en ervaring op het gebied van geïntegreerde omvormers voor PV systemen, batterijen en V2X elektrische auto’s.