+31(0)6 - 15 375 940
Helena Sustainable Innovations
Advies & realisatie energietransitie. Adviesgesprek? Maak een afspraak!
+31(0)6 - 15 375 940 Adviesgesprek? Menu

Energieopwekking, opslag, omzetting en afgifte

Helena all-electric – Oude wijken

Oudere uniforme woonwijken

De woningen van de oude uniforme woonwijken van voor 2000 zijn over het algemeen matig tot redelijk goed geïsoleerd en van een bepaald uniform type. Dat wil zeggen dat deze wijken zich goed lenen voor grootschalige aanpak voor de transitie van gas naar all-electric (bijna) nul op de meter (NOM) Het is daarbij niet strikt noodzakelijk dat de arbeidshygiënische strategie wordt gevolgd, waarbij de woning eerst goed wordt geïsoleerd. Het is meestal goedkoper om een all-electric installatie met een hogere warmtecapaciteit te installeren als aan de minimum isolatievoorwaarden label C/B is voldaan, zoals bijvoorbeeld dubbelglas en tochtwering. De woning kan dan eventueel later op een geschikt onderhoudsmoment alsnog worden geïsoleerd.

Energieopwekking

Voor de energieopwekking kunnen de daken aan oost-, west- of zuidzijde het best vol gelegd worden met een combinatie van PV en PVT panelen. Bij een gasverbruik van ca. 1500 m3 per jaar zijn met koeling in de zomer ongeveer 6 PVT panelen nodig (1 PVT / 250 m3 gas) en zonder koeling 10 PVT panelen (1 PVT / 150 m3 gas) nodig om de warmteopslag in de bodem over het jaar in balans te houden.

Energieopslag

Voor opslag van de door de PVT panelen opgewekte warmte kan het best in de voortuin of onder de openbare weg of het plantsoen een zogenaamde verticale bodemlus worden aangebracht. Per 1000 m3 gasverbruik per huishouden is een bodemlus van ca. 70 - 90m diepte nodig.

Energieomzetting

Energieomzetting t.b.v. verwarming en warm tapwater kan met een zogenaamde combiwarmtepomp met geïntegreerde boiler. Per 1500 m3 gasverbruik is een warmtepomp nodig met ongeveer 6 KW thermisch vermogen.

Energieafgifte

De bestaande hoge temperatuurverwarming (HTV) radiatoren in de woonkamer worden vervangen door zeer lage temperatuurverwarming (ZLTV) convectoren ( 40 – 50 °C) of vloerverwarming. De radiatoren in de slaapkamers hoeven afhankelijk van het gebruik meestal niet vervangen te worden.