+31(0)6 - 15 375 940
Helena Sustainable Innovations
Advies & realisatie energietransitie. Adviesgesprek? Maak een afspraak!
+31(0)6 - 15 375 940 Adviesgesprek? Menu

Energieopwekking, opslag, omzetting en afgifte

Helena all-electric – Jonge wijken

Jonge uniforme woonwijken

De woningen van jonge (Vinex) uniforme woonwijken zijn over het algemeen goed geïsoleerd en van een bepaald uniform type. Dat wil zeggen dat deze wijken zich goed lenen voor een grootschalige aanpak van de transitie van gas naar all-electric (bijna) nul op de meter (NOM).

Energieopwekking

Voor de energieopwekking kunnen de daken aan oost-, west- of zuidzijde het best vol gelegd worden met een combinatie van PV en PVT panelen. Bij een gasverbruik van ca. 1000 m3 per jaar per huishouden zijn met koeling in de zomer ongeveer 4 PVT panelen nodig (1 PVT/250 m3 gas) en zonder koeling 6 PVT panelen (1 PVT/ 150 m3 gas) om de warmteopslag in de bodem over het jaar in balans te houden.

Energieopslag

Voor opslag van de door de PVT panelen opgewekte warmte kan in de voortuin of onder de openbare weg of het plantsoen een zogenaamde verticale bodemlus worden aangebracht. Per 1000 m3 gasverbruik per huishouden is een bodemlus van ca. 70 - 90m diepte nodig.

Energieomzetting

Een combiwarmtepomp met geïntegreerde boiler haalt de warmte van de opslag (ca. 10 C) en pompt die warmte als het ware naar het warmteafgiftesysteem voor verwarming (35-45 °C) en warm tapwater (55°C). Per 1000 m3 gasverbruik is een warmtepomp nodig met ongeveer 4 KW thermisch vermogen.

Energieafgifte

De bestaande hoge temperatuurverwarming (HTV) radiatoren kunnen in de woonkamer het best vervangen worden door zeer lage temperatuurverwarming (ZLTV) convectoren met een zelfde warmtevermogen of eventueel vloerverwarming. De radiatoren in de slaapkamers hoeven afhankelijk van het gebruik meestal niet vervangen te worden.

Locatie apparatuur

De combiwarmtepomp kan het best geplaatst worden op de locatie van de cv-ketel. Daar komen immers alle bestaande cv-leidingen bij elkaar. Aandachtpunt is de geluidsproductie van de warmtepomp.