+31(0)6 - 15 375 940
Helena Sustainable Innovations
Advies & realisatie energietransitie. Adviesgesprek? Maak een afspraak!
+31(0)6 - 15 375 940 Adviesgesprek? Menu

Energieopwekking, opslag, omzetting en afgifte

Helena all-electric – Nieuwbouwwoning

Energiepositief

Een nieuwbouwwoning kan relatief eenvoudig energiepositief gemaakt worden als daar bij de kavelindeling al rekening mee wordt gehouden, zoals bijvoorbeeld met de oriëntatie en helling van het dak.

Energieopwekking

Een traditioneel pannendak is primair ingericht voor de functie waterdichtheid en isolatie. Met de energietransitie komen daar twee functies bij, namelijk opwekking van elektriciteit en warmte. Dit vraagt om een herontwerp van het traditionele dak, waarbij de twee extra functies worden geïntegreerd in een zogenaamd Building Integrated Photovoltaïc Thermal (BIPVT) dak. Dit dak heeft slechts een hellingshoek van ca. 20 ° nodig, zoals bijvoorbeeld bij een lessenaardak. Omdat er bij deze kleine hellingshoek geen dakkapellen nodig zijn, kan het dak optimaal ingericht worden voor de energieopwekking van elektriciteit en warmte.

Energieopslag

De in de zomer opgewekte warmte kan met een zogenaamde bodemlus in de bodem worden opgeslagen voor gebruik in de winter. Opgewekte elektriciteit kan tijdelijk worden opgeslagen in een thuisbatterij of via een bidirectioneel laadstation in de EV-auto, die geschikt is voor zowel laden als ontladen.  Met deze “Vehicle to Grid” (V2G) technologie kan overdag de opgewekte energie worden opgeslagen voor gebruik ‘s avonds en/of op zon-arme dagen worden gebruikt.

Energieomzetting

Voor de energieomzetting van warmte uit de opslag in de bodem naar bruikbare warmte voor verwarming en warm tapwater is een zogenaamde combi-warmtepomp nodig d.w.z. een warmtepomp met een geïntegreerde boiler. Deze warmtepomp vervult de functie van de cv-ketel. Een DC/AC omvormer zet de opgewekte gelijkstroom elektriciteit om in 230V wisselspanning. Traditioneel staat de cv-ketel vanwege de rookgasafvoer meestal op zolder. Bij nieuwbouw is het echter efficiënter om de warmtepomp en de omvormer in een technische ruimte te plaatsen op de begane grond, al dan niet in combinatie met de meterkast.