+31(0)6 - 15 375 940
Helena Sustainable Innovations
Advies & realisatie energietransitie. Adviesgesprek? Maak een afspraak!
+31(0)6 - 15 375 940 Adviesgesprek? Menu

Energieopwekking, opslag, omzetting en afgifte

Helena all-electric – Binnenstad

Pluriforme monumentale binnenstad

De woningen van de dichtbebouwde binnenstad zijn over het algemeen slecht tot matig geïsoleerd en uniek. Dat wil zeggen dat deze binnensteden zich minder goed lenen voor lokale energieopwekking en opslag. Een centrale energieopwekking en opslag even buiten de (binnen-)stad is dan meer voor de hand liggend. Vaak is er wel een bedrijventerrein of ongebruikt terrein in de buurt dat gebruikt kan worden voor centrale PVT energieopwekking en opslag.

Energieopwekking

Op de daken van een naburig bedrijventerrein of op een nog te realiseren PVT zonnepark kan de benodigde energie opgewekt worden. Bij een gemiddeld gasverbruik van ca. 2000 m3 per jaar per huishouden zijn 12 PVT panelen nodig (1 PVT/150 m3 gas) om de warmteopslag in de bodem over het jaar in balans te houden. Dus voor ca. 1000 huishoudens zijn ca. 12.000 PVT panelen of is ca. 2.5 ha. oppervlak nodig.

Energieopslag

De centrale energieopslag van de door de PVT panelen opgewekte warmte kan dan waarschijnlijk het best gerealiseerd worden d.m.v. een open warmtekoudeopslagsysteem (WKO) in de bodem.

Energieomzetting

Met industriële warmtepompen kan de warmte uit de WKO naar een hogere temperatuurniveau worden gebracht en via een hoog temperatuur warmtenet aan de binnenstad geleverd worden. Via een verdeelunit in de meterkast wordt de warmte vervolgens aan de woning geleverd. De opgeslagen warmte kan eventueel ook via een lage temperatuurnetwerk aan de woningen in de binnenstad worden geleverd. In dat geval wordt er een combiwarmtepomp in de woning geplaatst. Bij een gemiddeld gasverbruik van 2000 m3 per huishouden is een warmtepompcapaciteit van ongeveer 8 KW thermisch vermogen. Voor 1000 huishoudens is dit ongeveer 8 – 10 MW.

Energieafgifte

De bestaande radiatoren in de belangrijkste verblijfruimtes die veelal voor 70 °C zijn worden ontworpen kunnen het best vervangen worden door lage temperatuurverwarming convectoren, die bij een temperatuur van 40 – 50°C dezelfde warmtecapaciteit hebben.