+31(0)6 - 15 375 940
Helena Sustainable Innovations
Advies & realisatie energietransitie. Adviesgesprek? Maak een afspraak!
+31(0)6 - 15 375 940 Adviesgesprek? Menu

Energieopwekking, opslag, omzetting en afgifte

Helena all-electric – Gestapelde bouw

Gestapelde bouw

Van het dak van gestapelde bouw kan tot wel 12 woonlagen voldoende thermische energie worden opgewekt om het gehele gebouw gedurende het jaar te verwarmen en van warm tapwater te voorzien. Dus ook de gestapelde bouw kan op basis van het Helena all-electric concept van het gas naar (bijna) nul op de meter worden gebracht als aan de minimum isolatievoorwaarden label C/B is voldaan, zoals bijvoorbeeld dubbelglas en tochtwering. De gestapelde kan dan eventueel later op een geschikt groot onderhoudsmoment alsnog verder worden geïsoleerd.

Energieopwekking

Voor de energieopwekking kan het meestal platte dak van het gebouw vol gelegd worden met een combinatie van PV en PVT panelen. Bij een gasverbruik van ca. 750 m3 per jaar per jaar zijn met koeling in de zomer ongeveer 3 PVT panelen (5 m2) nodig (1 PVT/ 250 m3 gas) en zonder koeling 5 PVT panelen (8 m2)  (nodig 1 PVT / 150 m3 gas) om de warmteopslag in de bodem over het jaar in balans te houden. al uitgegaan wordt van een appartement van 60 m2 kan met koeling via de vloerverwarming 12 woonlagen (=60/5 m2) en zonder koeling  8 woonlagen (60/8) worden verwarmd en voorzien van warm tapwater. Voor opwekking van elektriciteit Kan mogelijk ook de gevel aan west-, oost- of zuidzijde worden benut.

Energieopslag

Voor opslag van de door de PVT panelen opgewekte warmte kan onder de parkeerplaats van appartementen gebouw verticale bodemlussen  worden aangebracht. Per 750 m3 gasverbruik per huishouden is een verticale bodemlus van ca. 50- - 70m diepte nodig.

Energieomzetting

Energieomzetting t.b.v. verwarming en warm tapwater kan het best centraal in een technische ruimte met een industriële warmtepomp- en boilerinstallatie gedaan worden.

Energieafgifte

De bestaande hoge temperatuurverwarming (HTV) radiatoren in de woonkamer worden vervangen door zeer lage temperatuurverwarming (ZLTV) convectoren ( 40 – 50 °C) of vloerverwarming.